PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

Żory • Męczenników Oświęcimskich 42A • tel. 32 724 73 38

NOWY BUDYNEK NA KOŃCU PARKINGU

wjazd od strony Al. Wojska Polskiego

poradnia psychiatryczna żory
lek. med.

Elżbieta Kuballa

SPECJALISTA PSYCHIATRA