PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

Żory • Męczenników Oświęcimskich 45A • tel. 32 724 73 38

NOWY BUDYNEK NA KOŃCU PARKINGU

wjazd od strony Al. Wojska Polskiego

psychiatra żory
lek. med.

Elżbieta Kuballa

lek. med.

Zuzanna Cebo