PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Żory • Męczenników Oświęcimskich 42A
tel. 32 722 90 90, 32 724 73 38

NOWY BUDYNEK NA KOŃCU PARKINGU

wjazd od strony Al. Wojska Polskiego

diabetolog żory
dr n. med.

Dariusz Karasek

Specjalista Chorób Wewnętrznych. Specjalista Diabetolog
lek. med.

Grzegorz Wolniaczyk

Specjalista Diabetolog