MEDYCYNA PRACY.
BADANIA KIEROWCÓW

Żory • Al. Wojska Polskiego 3C • tel. 32 72 31 893

Podpisujemy umowy z zakładami pracy

medycyna pracy żory
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy informujemy, że Medycyna Pracy Przychodni „Na Rondzie” będzie wykonywała badania zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zawartymi w w/w rozporządzeniu.
lek. med.

Roman Strzeżyk

lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny pracy

Świadczone usługi

Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne).
Badania wykonywane są na podstawie skierowania z zakładu pracy.
Kontrola stanu zdrowia odbywa się w ciągu jednego dnia i kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla pracownika i pracodawcy.

Badania