PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

dla dzieci i młodzieży

Żory • Aleja Wojska Polskiego 3C • tel. 722 90 90 wew. 1

poradnia medycyny sportowej
lek. med.

Paweł Warchałowski

Certyfikowany Lekarz Medycyny Sportowej
PTMS nr 1124
Poradnia Medycyny Sportowej dla dzieci i młodzieży jest adresowana do stowarzyszeń i klubów sportowych oraz szkół i klas o profilu sportowym. Dotyczy osób uprawiających sport lub zamierzających uprawiać w ramach wymienionych organizacji.
Ze świadczeń udzielanych w poradni mogą korzystać dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz zawodnicy pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
Konsultacja obejmuje: badanie ogólne, morfologię, badania ogólne moczu, glukozę i EKG spoczynkowe.
W poradni wydawane są orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej (orzecznictwo kwalifikacyjne).