BAZA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

Żory • Męczenników Oświęcimskich 42A
tel. 32 722 92 92

NOWY BUDYNEK NA KOŃCU PARKINGU

wjazd od strony Al. Wojska Polskiego

pracownia rentgenowska
pracownia rentgenowska

badania
diagnostyczne

 • czaszki
 • uszu
 • zatok
 • kręgosłupa szyjnego
 • kręgosłupa piersiowego
 • kręgosłupa lędźwiowego
 • kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego
 • jamy brzusznej
 • miednicy
 • kończyn
 • stawów rąk i stóp
 • płuc
 • żeber
pracownia rentgenowska

PŁYTA CD

z obrazami RTG

PACJENCI ZADEKLAROWANI DO PRZYCHODNI "NA RONDZIE" posiadający skierowanie od lekarza POZ w ramach NFZ

BEZPŁATNIE

PACJENCI PRZYCHODNI "NA RONDZIE" posiadający skierowanie od lekarza medycyny pracy

BEZPŁATNIE

NA ZASADACH KOMERCYJNYCH - należy posiadać skierowanie

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

“Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że: Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Postępowanie naszej placówki ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.” Pracownia rentgenowska Żory.