PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH ORAZ LECZENIA OTYŁOŚCI

Żory • Męczenników Oświęcimskich 42A • tel. 32 724 73 38

NOWY BUDYNEK NA KOŃCU PARKINGU

wjazd od strony Al. Wojska Polskiego

poradnia chorób metabolicznych
lek. med.

Anna Szady

Specjalista kardiolog.
Specjalista leczenia otyłości (obesitolog).
Specjalista lipidolog.

Lek. med. Anna Szady

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, certyfikowany członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
Poradnia Chorób Metabolicznych Leczenie Otyłości zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych:
  • otyłości,
  • zespołu metabolicznego,
  • zaburzeń przemian lipidów, w tym: hipercholesterolemii, hipertrójglicerydemii, dyslipidemii aterogennej, hiperlipiemii mieszanych, hipercholesterolemii rodzinnej (FH).
  • niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby,
  • towarzyszących im chorób układu krążenia (nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, miażdżycy i niewydolności serca)
W rzeczywistości często te choroby współistnieją i wymagają leczenia w kilku poradniach specjalistycznych. W Poradni chorób metabolicznych pacjenci uzyskują kompleksową poradę w jednym miejscu. Poradnia chorób metabolicznych leczenie otyłości.