PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Żory • Męczenników Oświęcimskich 42A • tel. 32 724 73 38

NOWY BUDYNEK NA KOŃCU PARKINGU

wjazd od strony Al. Wojska Polskiego

poradnia psychiatryczna żory
mgr

Izabela Derska

Pomoc psychologiczna

 • konsultacje
 • porady
 • wsparcie
 • problemy emocjonalne
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe
 • nerwice
 • trudności w relacjach z dzieckiem, ze współmałżonkiem, rodzicami, w pracy
 • osoby doświadczające przemocy
 • osoby uzależnione od środków psychoaktywnych
 • osoby żyjące z osobami uzależnionymi od ww. środków